LARGE ESTATE

Odpowiednio zaprojektowane segmenty pozwalają na budowę domu jak i osiedli mieszkaniowych w nieograniczonej ilości kombinacji przestrzeni mieszkalnej. Jedynie wyobraźnia inwestora stanowi ograniczenie w tworzeniu oryginalnego charakteru wnętrza budynku. Nierealne...? Nic podobnego. Wystarczy, że uwolnisz marzenia o własnym miejscu na Ziemi.

image
  • Powierzchnia użytkowa: 126,37 m2
  • Powierzchnia zabudowy: 90,77 m2

SYSTEM PREFABRYKACJIDrewno konstrukcyjne Do budowy konstrukcji szkieletu w systemie prefabrykacji stosowane jest drewno klejone GL24h. Tarcica wykorzystywana w konstrukcji szkieletu budynków jest suszona komorowo i czterostronnie strugana. Wilgotność drewna konstrukcyjnego wynosi nie więcej niż 15%, ponieważ konstrukcja budynku jest obudowana.

Podstawowe moduły konstrukcji Grubość belek wykorzystywanych w systemie wynosi 60 mm. Szerokość belek może zmieniać się w przedziale od 80 mm do 360mm.

Poszycie stropów, ścian i dachu Ze względu na wpływ warunków atmosferycznych, oraz właściwości samych płyt, na poszycia stropów, ścian i dachu stosowane są płyty o właściwościach wilgociouodpornionych: płyty drewnopochodne OSB/3, płyty włókno-gipsowe firm (np. Fermacell® ), płyty z włókien drzewnych Steico®.

image
image

Izolacyjność cieplna

Przegrody zewnętrzne budynku w systemie spełniają z naddatkiem wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 2020 r., określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) na poziomie = 0,20 W/(m2 x K).

Dla przegrody zewnętrznej systemu , współczynnik przenikalności cieplnej wynosi nie więcej niż 0,16 W/(m2 x K).

image
image

DANE

Powierzchnia użytkowa : 126,37 m2
Powierzchnia zabudowy : 90,77 m2
Powierzchnia całkowita : 181,54 m2
Wymiary budynku : 11,35 m x 8,00 m
Wysokość budunku: 7,56 m
Kąt dachu: 40 stopni